Over NextYou

Ben je ondernemer in de zorg en kan je wel wat hulp gebruiken bij het zetten van de volgende stap, het vinden van expertise of sparringpartners?

NextYou is een sociale onderneming met een maatschappelijke missie. We willen dicht bij je staan. NextYou helpt jou als ondernemer in de zorg een stap verder te komen. NextYou luistert, stelt de goede vragen en brengt je in contact met mensen die er voor jouw vraag toe doen: klanten, financiers of experts. Zo zorgen we er samen voor dat je de allerbeste beslissing voor jouw onderneming neemt. Samen met NextYou een stap verder!

Je loopt al een tijdje rond met de gedachte om je zaak uit te breiden. Je wilt onderzoeken of voor die nieuwe behandeling een markt is. Er ligt al maanden een – al zeg je het zelf – top-idee op de plank. Kortom… je wilt met je onderneming een stap vooruit. NextYou helpt je jouw idee uit te werken.

Hoe werkt NextYou?

NextYou helpt jou in drie stappen vooruit.

 1. Kennismaking
  Wat is precies jouw vraag als ondernemer? Welke uitdaging wil je aangaan? We helpen je allereerst om jouw vraag scherp te formuleren: wat wil je nu écht voor elkaar krijgen? We luisteren. We stellen vragen en vragen door.
 2. Feiten op tafel
  Oké, je weet nu precies wat je wilt! We kunnen aan de slag. Wie heb je nodig om jouw project van de grond te krijgen? Klanten, financiers of andere zorgverleners? We nodigen deze mensen uit aan onze werktafel. Kunnen ze zich voorstellen dat ze jouw product afnemen? Of dat ze willen investeren in jouw idee? Aan het einde van deze werksessie weet je of er voldoende draagvlak is voor jouw idee én of het haalbaar is. NextYou helpt je alle feiten op tafel te krijgen.
 3. De uitvoering
  Je weet nu of jouw idee haalbaar is. Je kunt twee dingen doen. Of we helpen jou bij het maken van je plan van aanpak óf je kiest ervoor om zélf ermee aan de slag te gaan. Kies je ervoor samen met NextYou het plan vorm te geven, dan

Basisprincipes NextYou

NextYou is geïnspireerd door een tweetal theorieën:

 • The Blue Ocean Strategy van The Blue Ocean Strategy Institute van INSEAD
  ‘De Blauwe Oceaan’ staat voor de nog onbekende en onontgonnen marktruimte, waar dus ook nog geen concurrentie aanwezig is. Het is een bedrijfsstrategie waar men marktruimte creëert, in plaats van er met anderen om te vechten. De eerste stap is een inventarisatie van de werkelijke vraag en doelstelling, waarbij alle stakeholders met gelijke doelstelling meegenomen worden. Er wordt met een open mind gekeken naar de waarde van samenwerking in plaats van concurrentie.
 • Theorie U van Otto Scharmer
  Theorie U gaat over persoonlijk leiderschap, met als kernvraag: Hoe kan ik als mens een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij, die tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving echt nodig heeft? Door het U-proces te doorlopen toets je voortdurend of je consequent bezig bent antwoord te geven op de basisvraag, of de belangen van alle stakeholders daar nog steeds in passen en of de doelstellingen haalbaar zijn en blijven.
Posted on

Maatschappelijke impact

NextYou is een initiatief van vier ervaren uit de zorg met als gemeenschappelijk vakmanschap de fysiotherapie. Met praktiserende, bestuurlijke én financiële ervaring begeleiden ze maatschappelijke en bedrijfsmatige vraagstukken. Met als gezamenlijke drijfveer dat ze willen meewerken aan het ontwikkelen en borgen van  duurzame oplossingen bij vragen in het veranderende zorgveld.

Posted on

De mensen achter NextYou

img_0521

Wij zijn 4 ervaren en uit de zorg. Met 4 x 30 jaar ervaring in de zorg weten we dat er daarin nog een wereld te winnen is. Met onze gedrevenheid als sociaal ondernemers en met een open, nieuwsgierige blik zoeken we naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen: ‘Zorgvraagstukken omzetten in praktisch perspectief wat ontstaat uit de toekomst die zich voor

Arjan Visscher
Met een achtergrond als fysiotherapeut en manager in de zorg weet Arjan als geen ander te adviseren over netwerken, over samenwerken én het krachtiger maken van een organisatie door de juiste mensen bijeen te brengen.

Arjan: “Sociaal ondernemen is voor mij maatschappelijke meerwaarde creëren, het veroorzaken van impact zoals Al Gore – vrij vertaald – eens zei ‘Doorgaan waar anderen stoppen, omdat het kan!’

Hans Nijhoff
Als je Hans zegt, zeg je samenwerken. Hans kent de zakelijke kant van de zorg van A tot Z. Woorden die Hans omschrijven zijn: bedrijfsfysiotherapeut; consultant in de bedrijfsfysiotherapie; kennis van kwaliteitsbeleid en (gedifferentieerde) zorginkoop; plezier in het werk.

Hans: “Samenwerking Werkt! Als je start met een project is het een vereiste dat de belangen van álle partijen op tafel komen. Juist dan kom je tot mooie resultaten met een langere houdbaarheidsdatum. ‘Echt luisteren en horen wat de partijen om tafel verbindt, is wat mij betreft dé voorwaarde om echt resultaat te bereiken.”

Hans ten Bosch
Hans werkt al ruim 30 jaar als (sport) fysiotherapeut in een eerstelijns praktijk. Mensen bij elkaar brengen is een favoriete bezigheid. Ervaring als regionaal bestuurder en met het opzetten van bedrijven (sportmedisch, re-integratie) en een coöperatie van  fysiotherapiepraktijken hebben ervoor gezorgd dat hij een uitgebreid netwerk heeft.

Hans: ‘Blijf ontdekken, het leven is een continue uitdaging en smaakt naar meer ‘Who wants change or who wants to change, that makes the difference’’

Louis Nijhuis
Als fysiotherapeut en acupuncturist wordt Louis gedreven door de mens achter de vraag. Hij hoort wat je zegt. Met zijn ervaring als fysiotherapeut, zelfstandig ondernemer en consultant in de zorg heeft hij als geen ander de markt in beeld. Geen echte markt en dit vraagt om een specifieke benadering. De patiënt dient hierin een meer prominente en verantwoordelijke rol te krijgen.

Louis: “Ik ben ervan overtuigd dat we in de steeds kleiner wordende wereld, steeds groter moeten denken. Vanuit mijn professie als fysiotherapeut ben ik tot de overtuiging gekomen dat samenwerking de enige manier is om resultaat voor iedereen te creëren. Maar dan wel samenwerking met respect voor alle stakeholders .

Posted on

Waarom NextYou

De mens is geneigd in algemene zin om eerst het eigen belang te prevaleren. wij hebben de overtuiging dat vanuit een meer algemeen denkkader dit eigen belang beter gediend wordt wanneer er ruimte is voor anderen die ook deze doelen willen bereiken. Een juiste afstemming vinden en te komen tot een herijking , te denken vanuit de toekomst naar het heden is de manier om dit met anderen te verwezenlijken. Next You laat alle ruimte aan innovatieve ideeën maar bewaakt daarbij het belang van alle stakeholders. De bewaking voorkomt dat partijen in hun enthousiasme anderen gaan over vleugelen en daardoor waardevolle aanvullingen en ideeën verloren gaan. De methodiek die Next You hanteert borgt op een objectieve wijze dat alle input boven tafel komt en op waarde geschat wordt om zo tot het optimale resultaat te komen.

Posted on